B675-11

золото

Ширина 5,3 см. Толщина 2,9 см.

B675-02

серебристый

Ширина 5,3 см. Толщина 2,9 см.

B125-81

золотистый

Ширина 1,5 см. Толщина 3,0 см.

B125-02

серебристый

Ширина 1,5 см. Толщина 3,0 см.

B125-28

черный

Ширина 1,5 см. Толщина 3,0 см.

B288-05

красное дерево

Ширина 5,0 см. Толщина 2,4 см.

B285-05

коричневый

Ширина 5,4 см. Толщина 2,3 см.

B285-01

бронзовый

Ширина 5,4 см. Толщина 2,3 см.

B285-02

серебристый

Ширина 5,4 см. Толщина 2,3 см.

B441-23

белый

Ширина 6,5 см. Толщина 3,6 см.